MONTÁŽ REKLAMNÝCH BANNEROV

Sú činnosti vykonávané vo výške alebo nad voľnou hladinou pomocou horolezeckej techniky. Montáž reklamných predmetov realizujeme prevažne v exteriéri (fasády budov, presklenné plochy, billboardy) ale mali sme realizácie aj v interiéri budov. Inštalujeme nové reklamné predmety, taktiež vykonáme revízie a demontáže jestvujúcich reklamných predmetov.

MONTÁŽ REKLAMNÝCH PREDMETOV

LEPENIE REKLAMNÝCH FÓLIÍ

ÚDRŽBA REKLAMNÝCH PREDMETOV A KONŠTRUKCIÍ

© 2020 - UpWay s.r.o.

Logo.png