OD ČOHO ZÁVISÍ CENA?

Každý objekt je jedinečný, preto sa cena nedá paušalizovať a odvíja sa na základe viacerých faktorov. Na začiatku každej spolupráce je potrebné poznať požiadavky klienta a popis objektu, prípadne mať k dispozícii fotodokumentáciu. Tieto informácie nám môže klient poskytnúť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a my následne vyhotovíme orientačnú cenovú ponuku.

Po akceptovaní orientačnej cenovej ponuky si dohodneme osobné stretnutie, pri ktorom získame všetky potrebné informácie na vyhotovenie finálnej cenovej ponuky. Po odsúhlasení finálnej cenovej ponuky uzatvoríme Zmluvu o dielo.

FAKTORY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ CENU

© 2020 - UpWay s.r.o.

Logo.png