MONTÁŽ ZÁBRAN PROTI HNIEZDENIU VTÁCTVA

Neviete si rady a trápite sa s útokmi vtákmi na vaše obydlie? Vzhľadom na fakt, že zimné mesiace sú čoraz teplejšie a ľudstvo sa viac rozťahuje na miesta, kde donedávna bola zeleň, tak si zvieratá hľadajú potravu a obydlie jednoduchším spôsobom ako to bolo doposiaľ.

Metódy na plašenie vtáctva, ktoré sme doteraz aplikovali prestávajú fungovať, v dôsledku toho že vtáky sú stále "prefíkanejšie" a ochrániť si majetok a úrodu pred náletmi vtáctva je každým rokom náročnejšie. Za účelom eliminácie tohto problému realizuje opatrenia, ktoré môžno rozdeliť do troch skupín. 

Ochranné hroty znemožňujú hniezdenie vtáctva na budovách, balkónoch, parapetoch, ryňách a oknách. Hroty sú v hustom rozostupe, čo účinne bráni hniezdeniu vtáctva bez ublíženia na zdraví. Hroty žiadnym spôsobom nevyvolávajú rušivý dojem vďaka svojej veľkosti a podstavcu, ktorý je z priesvitného PVC materiálu. Hroty majú veľmi dlhú životnosť nakoľko sú vyrobené z nerezovej ocele. Ich ukotvenie sa dá realizovať buď pomocou vysoko-pevnostného lepidla alebo skrutiek.

HROTY PROTI VTÁCTVU

SIETE PROTI VTÁCTVU

Ochranné siete proti vtákom zabezpečujú ochranu väčších plôch pred náletmi vtákov. Siete neohrozujú vtáctvo, napriek tomu poskytujú vysokú ochranu pred neželanými náletmi vtákov. Siete sú použiteľné po dobu niekoľkých rokov, odolávajú UV žiareniu a taktiež ich konštrukcia zabezpečuje, že nedôjde k zachyteniu a poraneniu vtákov.

ATRAPY A PÁSY PROTI VTÁCTVU

Atrapy, resp. makety vtákov sú jedným zo spôsobov ako bojovať proti náletom a hniezdeniu vtáctva. Možno ich umiestniť na balkóny, loggie, terasy, ryne alebo priamo na fasádu. Reflexné pásky umiestňujeme na ktorýkoľvek podklad, kde sú pripevnené pomocou lepidla alebo skrutiek.

© 2020 - UpWay s.r.o.

Logo.png